Goruchwylydd Arlwyo Castell Caeriw


 Catering & Hospitality
 Carew, Tenby SA70 8SN, UK
 CCCC26321
Full Time

  About the Job

Goruchwylydd Arlwyo Castell Caeriw

£9.62 - £9.81 yr awr / Tymhorol (Ebrill - Tachwedd)

Gall yr oriau amrywio rhwng 27.5 a 37.5 awr yr wythnos yn ôl adegau prysuraf / tawelach y tymor.

Mae i Gastell Caeriw, ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, hanes hudolus sy’n rhychwantu dros 2000 o flynyddoedd a mwy. Enillodd y castell wobr yng Ngwobrau Twristiaeth Sir Benfro 2018 yn y categori Atyniad Gorau i Ymwelwyr.
Agorodd Ystafell De Nest yn y Castell yn 2018; mae'n ystafell olau, glyd a modern sy'n gweini amrywiaeth o fwyd, o ginio ysgafn, cacennau cartref a the a choffi.
Bydd y Goruchwylydd Arlwyo;
• Yn arwain y tîm arlwyo ac yn sicrhau bod y cwsmeriaid sy'n ymweld â ni yn cael profiad gwych bob tro drwy roi croeso cyfeillgar a gwasanaeth cyflym sydd yn ein helpu i gael enw da am fwyd arbennig.
• Yn rheoli’r cyflenwadau bwyd, archebu a chylchdroi’r stoc, sicrhau y cedwir at bob polisi hylendid ac alergeddau, ac yn arwain y gwaith o baratoi bwyd gan gynnwys pobi.
• Goruchwylio tîm o staff tymhorol a rhan amser, gan arwain drwy esiampl a rhoi gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid, cynnal safonau glanweithdra uchel a chadw at reoliadau diogelwch bwyd a hylendid bob amser.
Bydd yr ymgeisydd delfrydol;
• Â phrofiad o weithio mewn caffi, bwyty neu amgylchedd arlwyo, profiad o arwain tîm a phrofiad o archebu stoc ar gyfer safle arlwyo. Ffefrir cymhwyster canolraddol (lefel 3) mewn hylendid bwyd.
Efallai bod gennych brofiad o'r canlynol: Cynorthwyydd Arlwyo, Goruchwylydd Caffi, Goruchwylydd Cegin, Rheolwr Arlwyo, Goruchwylydd Staff Gweini, Goruchwylydd Bwyty, Arweinydd Tîm, Rheolwr Bwyty.

  Job Summary

Job Title
Goruchwylydd Arlwyo Castell Caeriw

Closing Date
30 April 2021

Date Posted
16 April 2021

Job Reference
CCCC26321

Location
Carew, Tenby SA70 8SN, UK

Sector
Catering & Hospitality

DISGRIFIAD SWYDD - Goruchwylydd Arlwyo Castell Caeriw  View Advert
Apply Now