Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid


 Public Sector
 Richmond Rd, Pembroke Dock SA72 6DY, UK
 CSA4621 W
Full Time

  About the Job

Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid
Llawn amser 37 awr yr wythnos


Mae swydd amser llawn wedi codi ar gyfer am Gynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid yn nhîm y dderbynfa ym Mhencadlys y Parc Cenedlaethol yn Noc Penfro. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio yn y tîm cyfeillgar o staff gwasanaeth cwsmer i gynnig profiad gwasanaeth cwsmer o’r radd flaenaf.

Eich prif gyfrifoldebau:
• Bod yn bwynt cyswllt cyntaf
• Cynnal bas data corfforaethol yr Awdurdod o gysylltiadau
• Mewngofnodi ymholiadau i system electronig o reoli cofnodion
• Prosesu taliadau

Cymwysterau, Sgiliau a Phrofiad:
• Profiad blaenorol o Wasanaeth Cwsmer
• Yn drefnus iawn gyda’r gallu i gyfathrebu yn hyderus ar bob lefel tra’n cadw cyfrinachedd a bod yn ddoeth bob amser.
• Gwybodaeth dda o weithio ar system Microsoft Office
• Ymateb i gwsmeriaid, sefydliadau partner, contractwyr ac aelodau’r staff.
• Mae sgiliau iaith Gymraeg (Lefel uwch B2) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Cyflog a Buddiannau:
Cyflog sylfaenol o £17,842 i £18,933 yn dibynnu ar brofiad; 23 diwrnod o leiaf o wyliau gan godi i 28 diwrnod , a gwyliau cyhoeddus; Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol; a threfniadau gweithio hyblyg.

Swydd yw hon yn ein Pencadlys yn Noc Penfro; mae’r swyddfa 8 munud o gerdded o’r orsaf reilffordd agosaf. Mae gennym gyfleusterau parcio beiciau diogel a digon o le parcio ceir. Hefyd mae gennym gynllun ceir yr Awdurdod ar gyfer ymweliadau safle.


Dyddiad cau: 18/6/21

  Job Summary

Job Title
Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid

Closing Date
18 June 2021

Date Posted
04 June 2021

Job Reference
CSA4621 W

Location
Richmond Rd, Pembroke Dock SA72 6DY, UK

Sector
Public Sector

Job Description -(Welsh) Customer Services Assistant - June 2020  View Advert
Apply Now