Cynorthwyydd Canolfan Ymwelwyr ac Oriel


 Leisure & Tourism
 St Davids, Haverfordwest, UK
 PCNPA/OY/29/7/20
Full Time

  About the Job

Cynorthwyydd Canolfan Ymwelwyr ac Oriel – Oriel y Parc, Tyddewi, Sir Benfro
£9.00 yr awr a 34.72 awr yr wythnos (ar gyfartaledd), mae swydd barhaol a swyddi achlysurol ar gael.
Gweithio 5 diwrnod yr wythnos yn yr haf (Mawrth-Hydref) a 4 diwrnod yr wythnos yn y gaeaf (Tachwedd-Chwefror).

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw un o ardaloedd gwarchodedig mwyaf eiconig gwledydd Prydain; Canolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, sydd wedi ennill gwobrau, yw un o’n cyfleusterau ymwelwyr uchaf ei broffil sydd yma i gynorthwyo ymwelwyr i wneud y gorau o’u hamser yn Sir Benfro.
Mae’r swydd gyffrous ac amrywiol hon yn canolbwyntio ar gynnig croeso cynnes i’r ymwelwyr ac yn codi proffil cadarnhaol Oriel y Parc yn llwyddiannus drwy safonau gwasanaethau cwsmer eithriadol. Mae ein Cynorthwywyr Canolfan Ymwelwyr ac Oriel yn cynghori a chyfeirio ymwelwyr i hyrwyddo cyfleusterau Oriel y Parc yn ogystal â chyfleusterau’r Parc Cenedlaethol drwyddi draw.

Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio yn y Ganolfan Ymwelwyr yn cynorthwyo gyda’r gwaith o redeg y safle o ddydd i ddydd yn ogystal â gweithio law yn llaw â’r tîm ar amrywiol ddigwyddiadau ac arddangosfeydd, yn cynorthwyo i hyrwyddo’r ganolfan i’r gymuned leol ac i’r ymwelwyr i’r ardal fel ei gilydd.

Mae gan yr Awdurdod staff rhagorol a gwybodus ac amgylchedd gwaith cadarnhaol a phleserus lle mae'r Aelodau a'r staff yn gweithio fel tîm ac yn ymrwymedig i'r Parc Cenedlaethol ac i sicrhau dyfodol llwyddiannus i Sir Benfro.

Mae'r Awdurdod yn disgwyl i'w staff ymrwymo i werthoedd ac egwyddorion yr Awdurdod Parc Cenedlaethol a'i ddibenion/dyletswyddau ac mae’n cefnogi staff i ddatblygu eu sgiliau yn yr iaith Gymraeg.

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig ac ymroddedig sydd â:
• Phrofiad o wasanaeth i gwsmeriaid, awydd cryf i weithio, a gwybodaeth leol dda iawn.
• Sgiliau trefnu da a’r gallu i gyfathrebu yn effeithiol wyneb yn wyneb ac ar y ffôn.
• Y gallu i ddefnyddio adnoddau cyfeirio ac amserlenni (gan gynnwys ar-lein) i gyrchu gwybodaeth.
• Profiad adwerthu, a’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg (mae’r ddau hyn yn ddymunol ond nid yn hanfodol).
• Agwedd hyblyg at batrymau gwaith (mae Oriel y Parc ar agor 7 diwrnod yr wythnos, ac mae gweithio ar benwythnosau ac ar wyliau cyhoeddus yn hanfodol i’r swydd hon).
• Diddordeb yn y Parc Cenedlaethol, gwaith yr Awdurdod ac Oriel y Parc.
Bydd datgeliad safonol DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

  Job Summary

Job Title
Cynorthwyydd Canolfan Ymwelwyr ac Oriel

Closing Date
12 August 2020

Date Posted
29 July 2020

Job Reference
PCNPA/OY/29/7/20

Location
St Davids, Haverfordwest, UK

Sector
Leisure & TourismView Advert
Apply Now